Apostille i uwierzytelnienie dokumentów

Od 1 września 2018 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie dokonuje uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach, aneksach do świadectw, dyplomach i zaświadczeniach, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji.

 

APOSTILLE

Wydawanie apostille nie podlega opłacie skarbowej.

W celu uzyskania apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma być wydane apostille.

WNIOSEK O WYDANIE APOSTILLE

 

UWIERZYTELNIENIE

W celu uzyskania uwierzytelnienia należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o uwierzytelnienie, dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który ma zostać uwierzytelniony oraz dowód wniesienia opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument)

Opłaty należy dokonać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

nr           48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE

 

Podstawa prawna:

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938,

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051120938/O/D20050938.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - § 25.1.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000939/O/D20180939-01.pdf