Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2017

 

 

 
 Pliki w formacie PDF
 
 

 
 
POZIOM PODSTAWOWY
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-172 Język angielski + transkrypcja
GF-P1-172 Język francuski + transkrypcja
GE-P1-172 Język hiszpański + transkrypcja
GN-P1-172 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P1-172 Język rosyjski + transkrypcja
GW-P1-172 Język włoski + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-172 Język angielski
GF-P2-172 Język francuski
GE-P2-172 Język hiszpański
GN-P2-172 Język niemiecki
GR-P2-172 Język rosyjski

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-172 Język angielski
GF-P4-172 Język francuski
GN-P4-172 Język niemiecki
GR-P4-172 Język rosyjski

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-172 Język angielski
GN-P5-172 Język niemiecki
GR-P5-172 Język rosyjski

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-172 Język angielski
GN-P7-172 Język niemiecki
GR-P7-172 Język rosyjski

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-172 Język angielski + transkrypcja
GN-P8-172 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P8-172 Język rosyjski + transkrypcja
 
POZIOM ROZSZERZONY
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X
 
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 
GA-R7-172 Język angielski
GN-R7-172 Język niemiecki
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim