Egzamin zawodowy

Od roku 2013 egzamin zawodowy zdawany jest w "starej" i "nowej" formule. Egzamin zawodowy w "starej" formule będzie przeprowadzany do roku 2017.

  • Egzamin w "nowej" formule - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie [przejdź do]
  • Egzamin w "starej" formule - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [przejdź do]