EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) – materiały i przybory pomocnicze - część pisemna – sesja maj-czerwiec 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 marca 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-czerwiec 2017 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22 i Z.23) [ TREŚĆ ]