EGZAMIN ZAWODOWY (nowy egzamin) – przekazanie wyników egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Terminy i miejsce przekazania wyników egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2017

 

A. Uczniowie i absolwenci szkół

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie zostaną przekazane do szkół przesyłką kurierską przez firmę POCZTEX w dniu 25 sierpnia br. do godz. 11.00.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec br., zgłaszają się po odbiór świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną. 

Wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu się do serwisu dla zdających pod adresem: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-zdajacych - Wyniki egzaminów zawodowych - od dnia 25 sierpnia br.

 

B. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 25 sierpnia 2017 r.

  • 25 sierpnia (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.
  • Od 28 sierpnia wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.