EGZAMIN ZAWODOWY– ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości lub jednej z części egzaminu, mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.