Egzamin maturalny - dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 4 - 20 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach, w których zdający byli zgłoszeni na egzamin w maju, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w  terminie: od  4 do 9 czerwca br.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, pół godziny przed egzaminem ( nie później niż o 8:30 lub 13:30.).

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga: za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłaty.

 

Do pobrania lokalizacja szkoły i harmonogram egzaminów.

 

 

Arkusze egzaminu maturalnego - maj 2018

Arkusze egzaminacyjne - matura 2018

Egzamin maturalny 2018

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2018 r.

EGZAMIN MATURALNY – konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje w dniach od 10 do 12 kwietnia br. konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r. 

Czytaj więcej: EGZAMIN MATURALNY – konferencje dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych