KONFERENCJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje z zakresu procedur organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Konferencje odbędą się od 8 do 9 kwietnia 2019 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

 

 

EGZAMIN MATURALNY - informacje o opłatach w 2019 roku

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Informujemy, że 8 marca minął termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne.

Wpłaty dokonane po 7 marca będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

 

  1. Serwis - sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty
  2. Filmy
  3. Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca