EGZAMIN MATURALNY – opłaty za egzamin w terminie poprawkowym

 Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.