EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2017 – informacja dla zdających

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

1. Egzamin maturalny w sierpniu 2017 r. zarówno pisemny, jak i ustny będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.  

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3. Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 12 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.