Egzamin maturalny - Wyniki egzaminu maturalnego w terminie sierpniowym 2017

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2017 roku będą do odbioru w szkołach w dniu 12 września 2017 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wyniki będą udostępnione drogą elektroniczną poprzez Serwis maturzysty znajdujący się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.