EGZAMIN MATURALNY - informacje o opłatach w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że 8 lutego bieżącego roku upłynął termin opłat za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej dla:


1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny chcieliby przystąpić do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

(art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) ) .

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących opłat za egzaminy maturalne w 2018 roku.

 

Część 1. Ponowne przystąpienie do matury.

 

Część 2. Do kiedy należy zapłacić.

Część 3. Zwolnienie z opłat za maturę.