OCENIANIE PRAC UCZNIOWSKICH PO EGZAMINIE MATURALNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE GŁÓWNYM – MAJ 2018 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów maturalnych,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne. W terminie od 5 lutego do 4 marca br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłoszenia się do oceniania prac egzaminacyjnych.

 

Prosimy o logowanie się do systemu EGZAMINATOR (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybór ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Informacja o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostanie przekazana Państwuprzez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów spośród zgłoszonych egzaminatorów koordynator będzie brał pod uwagę między innymi udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym nowej formuły egzaminu oraz udział w szkoleniach na platformie Moodle (jeśli takie szkolenia były przeprowadzane dla danego przedmiotu).

Prosimy Państwa o sprawdzenie poprawności danych zapisanych w Serwisie dla egzaminatorów iwprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.