Egzamin maturalny – informacja dla zdających w sierpniu 2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wyniki będą udostępnione drogą elektroniczną poprzez Serwis maturzysty (wejście).