KONFERENCJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje z zakresu procedur organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Konferencje odbędą się od 8 do 9 kwietnia 2019 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI