EGZAMIN MATURALNY w terminie dodatkowym

Dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 3 - 19 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach, w których zdający byli zgłoszeni na egzamin w maju, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w  terminie: od  3 do 8 czerwca br.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, pół godziny przed egzaminem ( nie później niż o 8:30 lub 13:30.).

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga: za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłaty.

Do pobrania lokalizacja szkoły i harmonogram egzaminów.