KONFERENCJE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje przeprowadzane w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2018 r. w  Bielsku- Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu: Harmonogram konferencji.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - WYNIKI

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. nastąpi 15 czerwca 2018 r. (piątek).

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną udostępnione w Serwisie dla uczniów - wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 o godzinie 10.00.

 

Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2018

Arkusze egzaminu gimnazjalnego, kwiecień 2018