EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 - dostęp do indywidualnych wyników zdających

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w Serwisie dla dyrektorów szkół oraz w Serwisie dla zdających od 16 czerwca br. od godziny 9.30.

 
Aby pobrać wyniki należy wpisać login i hasło otrzymane od dyrektora szkoły, w której uczeń przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.