EGZAMIN GIMNAZJALNY - KONFERENCJE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I SZKOLENIE PZE PRZEPROWADZAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2018 ROKU

Zapraszam dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje i szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin gimnazjalny w 2018 r. 

 Robert Wanic

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Harmonogram konferencji [ TREŚĆ]