Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
uprzejmie informuję, że  13 grudnia br. będą udostępnione materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Materiały będą mogli Państwo pobrać z SIOEO  https://sioeo.ksdo.gov.pl/oauth/strona-startowa od 9:00.
Pragnę przypomnieć, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne i powinno być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym (Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r.).
 
Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zwrócili się z apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, skierowali do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy:

List do Dyrektorów

List do Rodziców i Opiekunów