OCENIANIE PRAC UCZNIOWSKICH PO EGZAMINIE MATURALNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE POPRAWKOWYM – SIERPIEŃ 2018 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów maturalnych,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne. W terminie od 1 do 8 sierpnia br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Prosimy o logowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów).

Informacja o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostanie przekazana Państwuprzez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów spośród zgłoszonych egzaminatorów koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym nowej formuły egzaminu oraz udział w szkoleniach na platformie Moodle.

Prosimy Państwa o sprawdzenie poprawności danych zapisanych w serwisie i ich uaktualnienie.

Komunikat dla egzaminatorów gimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) z dniem 1 stycznia 2018 r. stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej: Komunikat dla egzaminatorów gimnazjalnych

Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie planuje uruchomienie w 2018 r. cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów: 

Czytaj więcej: Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego (szkolenia 2018)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie planuje uruchomienie w 2018 r. cyklu szkoleń kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego w następujących zawodach:

Czytaj więcej: Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego (szkolenia 2018)

Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego (szkolenia 2018)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie planuje uruchomienie w 2018 r. cyklu szkoleń kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

Czytaj więcej: Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego (szkolenia 2018)