SZKOLENIA NA PLATFORMIE MOODLE DLA EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach on-line zamieszczonych na platformie Moodle (Moodle – szkolenia on-line, dostęp poprzez zakładkę Serwisy dla egzaminatorów). Szkolenia, których celem jest doskonalenie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań egzaminacyjnych, polegać będą na ocenie odpowiedzi uczniowskich zgodnie z zamieszczonymi zasadami oceniania. 

Szkolenia będą dostępne dla egzaminatorów:

  • egzaminu gimnazjalnego (język polski, język angielski) od 12 stycznia – 12 lutego 2018 r.
  • egzaminu maturalnego od 22 stycznia – 23 lutego 2018 r.

Komentarz do oceny poszczególnych zadań zostanie udostępniony:

  • 13 lutego 2018 r. dla egzaminu gimnazjalnego
  • 24 lutego 2018 r. dla egzaminu maturalnego

Przypominamy, że udział w szkoleniach on-line na platformie Moodle, będzie brany pod uwagę jako jedno z kryteriów doboru egzaminatorów do zespołów sprawdzających prace zdających w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.