OCENIANIE PRAC UCZNIOWSKICH PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE GŁÓWNYM – KWIECIEŃ 2018 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów gimnazjalnych,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne. W terminie od 22 stycznia do 16 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłoszenia się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.

 

Prosimy o logowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybór ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować.

Informacja o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostanie przekazana Państwuprzez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów spośród zgłoszonych egzaminatorów koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym nowej formuły egzaminu oraz udział w szkoleniach na platformie Moodle. Prosimy Państwa o sprawdzenie poprawności danych zapisanych w Serwisie… wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.