Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego (szkolenia 2018)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie planuje uruchomienie w 2018 r. cyklu szkoleń kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego w następujących zawodach:

 

Lp.

Zawód

Lp.

Zawód

1

Asystent osoby niepełnosprawnej

17

Technik mechanizacji rolnictwa

2

Fototechnik

18

Technik mechatronik

3

Kelner

19

Technik obsługi turystycznej

4

Opiekun medyczny

20

Technik ochrony środowiska

5

Opiekun w domu pomocy społecznej

21

Technik organizacji reklamy

6

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

22

Technik pojazdów samochodowych

7

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

23

Technik rachunkowości

8

Technik ekonomista

24

Technik rolnik

9

Technik elektronik

25

Technik spedytor

10

Technik elektryk

26

Technik technologii żywności

11

Technik górnictwa podziemnego

27

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

12

Technik handlowiec

28

Technik usług fryzjerskich

13

Technik informatyk

29

Technik usług kosmetycznych

14

Technik inżynierii środowiska i melioracji

30

Technik usług pocztowych i finansowych

15

Technik logistyk

31

Technik żywienia i usług gastronomicznych

16

Technik mechanik

 

 

Zawody wyróżnione czcionką w kolorze czerwonym (nr 2, 7, 14, 18, 30), to te, w których Komisja szczególnie potrzebuje nowych egzaminatorów, z uwagi na ich brak lub niewystarczającą liczbę.

Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów,
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie,
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie
    (a w szczególności te, które precyzyjnie potwierdzają uprawnienia do danego zawodu).

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie w zakładce Serwisy: http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow

Osoby, które przesłały już wnioski, proszone są o zaktualizowanie swoich danych w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów.

Przy tworzeniu grup szkoleniowych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.