SPRAWDZANIE PRAC EGZAMINACYJNYCH PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZONYM W TERMINIE GŁÓWNYM – KWIECIEŃ 2019 R.

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminów ósmoklasisty,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów oceniających prace egzaminacyjne.

W terminie od 8 stycznia do 8 lutego br. w Serwisie dla egzaminatorów zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania się do oceniania prac egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Prosimy o zalogowanie się do Systemu Egzaminator (dostęp przez Serwis dla egzaminatorów) i wybranie ośrodka sprawdzania, w którym chcą Państwo pracować oraz sprawdzenie poprawności danych i wprowadzenie zmian, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Informacje o terminie pracy zespołów egzaminatorów z danego przedmiotu zostaną podane Państwu przez koordynatora egzaminu na platformie Moodle.

Podczas kompletowania ostatecznego składu zespołów, koordynator weźmie pod uwagę udział egzaminatora w doszkoleniu dotyczącym egzaminu (obowiązuje tylko Egzaminatorów egzaminów gimnazjalnych) oraz udział w szkoleniu na platformie Moodle (od 15 stycznia do 8 lutego br.).