Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z informatyki w terminie 30-31.03. oraz 6.04.2019 r. w Sosnowcu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 032 784-16-05 oraz:

1.      zalogowanie się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów,

2.      wygenerowanie odpowiedniego wniosku na szkolenie,

3.      niezwłocznie przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie w zakładce Serwisy: http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/serwisy/dla-kandydatow-na-egzaminatorow

Osoby, które przesłały już wnioski, powinny zaktualizować swoje dane w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów oraz potwierdzić udział w szkoleniu.