Egzamin ósmoklasisty - zgłaszanie szkół

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do listu Minister Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r. informujemy, że dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zweryfikowanie w SIO danych teleadresowych szkół oraz imienia i nazwiska dyrektora szkoły we wskazanym w piśmie terminie, tj. do 10 października 2018 r.

W dniu 5 listopada 2018 r. planowane jest uruchomienie przez OKE systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty. W systemie będzie możliwe pobranie z SIO danych szkół i zdających. Więcej informacji na ten temat będzie przekazane w trakcie konferencji dla dyrektorów szkół.

Prosimy dyrektorów szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzony egzamin, a które nie zostały do tej pory wpisane do bazy OKE w Jaworznie i nie został im nadany identyfikator oraz dostęp do Serwisu dla Dyrektorów, o zgłoszenie szkoły do OKE w Jaworznie do dnia 1 października 2018 r

UWAGA: jeżeli szkoła do 2016 roku przeprowadzała sprawdzian w kl. 6, to używany wtedy ID szkoły pozostaje w użyciu na egzamin klas 8.