Informacje o wynikach egzaminów (sprawozdania)

Wyniki indywidualne zdających znajdują się w dziale SERWISY dla zdających. 

Egz.gimnazjalny

 

Egz.maturalny

 

Egz.zawodowy

Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

Sprawdzian