Kontakt elektroniczny

 

Poczta elektroniczna

Informacja dla osób przesyłających zapytania do OKE w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Zgodnie z powyższym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Formularz kontaktowy

Podaj swój adres e-mail: 
Temat 
Nazwisko i imię: 
Adres zamieszkania: 
Nr telefonu: 
Pytanie 
Proszę przepisać. 
 
    

 

ePUAP

elektroniczna skrzynka podawcza: /OKE_Jaworzno/SkrytkaESP

 

Wykaz telefonów

Wykaz telefonów