Arkusze egzaminu gimnazjlanego 2013

Części: matematyczno-przyrodnicza oraz humanistyczna - 23-24.04.2013 r.

Historia i WOS - 23.04.2013 r.
 GH-H1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
 GH-H7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
 GH-H8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 Język polski - 23.04.2013 r.
 GH-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową  + odpowiedzi
 GH-P7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
 GH-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 Przedmioty przyrodnicze - 24.04.2013 r.
 GM-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową  + odpowiedzi
 GM-P7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
 GM-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 Matematyka - 24.04.2013 r.
 GM-M1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową  + odpowiedzi
 GM-M7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
 GM-M8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

 


Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom podstawowy


Język angielski   + transkrypcja  + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja  + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja  + odpowiedzi

 Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom podstawowy


Język angielski  + transkrypcja  + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja   + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi

 Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom podstawowy


Język angielski  + odpowiedzi
Język niemiecki  + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

 Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom rozszerzony


Język angielski  + transkrypcja  + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja  + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja  + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja  + odpowiedzi

 Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom rozszerzony


Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja  + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja   + odpowiedzi

 Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom rozszerzony


Język angielski    + odpowiedzi
Język niemiecki  + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi