Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2014

 

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A (G-1). Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja
Język hiszpański + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język włoski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2). Poziom rozszerzony

Język angielski+ transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt (G-4). Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt (G-5). Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8). Poziom rozszerzony


Język angielski + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7). Poziom rozszerzony


Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

 

 

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się - wersja A (G-1). Poziom podstawowy


Język angielski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja
Język hiszpański + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język włoski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2). Poziom podstawowy

Język angielski  + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt (G-4). Poziom podstawowy

Język angielski  + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt (G-5). Poziom podstawowy

Język angielski  + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8). Poziom podstawowy


Język angielski  + transkrypcja
Język niemiecki + transkrypcja
Język rosyjski + transkrypcja
Język francuski + transkrypcja

 Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7). Poziom podstawowy


Język angielski
Język niemiecki 
Język rosyjski

 

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza 24-04-2014 r.

Matematyka

GM-M1-142 - Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

GM-M2-142 - Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-M4-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GM-M5-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt

GM-M7-142 - Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-M8-142 - Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-142 - Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

GM-P2-142 - Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-P4-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GM-P5-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt

GM-P7-142 - Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-P8-142 - Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

 

 


Historia i Wiedza o społeczeństwie

GH-H1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

GH-H2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GH-H4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GH-H5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących - czcionka 24 pkt

GH-H7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GH-H8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Język polski

GH-P1-142 - Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

GH-P2-142 - Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GH-P4-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt

GH-P5-142 - Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt

GH-P7-142 - Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GH-P8-142 - Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim