Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2015

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-152 Język angielski + transkrypcja
GF-P1-152 Język francuski + transkrypcja
GE-P1-152 Język hiszpański + transkrypcja
GN-P1-152 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P1-152 Język rosyjski + transkrypcja
GW-P1-152 Język włoski + transkrypcja

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-152 Język angielski + transkrypcja
GF-P2-152 Język francuski + transkrypcja
GE-P2-152 Język hiszpański + transkrypcja

GN-P2-152 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P2-152 Język rosyjski + transkrypcja

GW-P2-152 Język włoski + transkrypcja

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-152 Język angielski + transkrypcja
GF-P4-152 Język francuski + transkrypcja
GE-P4-152 Język hiszpański + transkrypcja

GN-P4-152 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P4-152 Język rosyjski + transkrypcja

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-152 Język angielski + transkrypcja
GN-P5-152 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P5-152 Język rosyjski + transkrypcja

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-152 Język angielski
GN-P7-152 Język niemiecki
GR-P7-152 Język rosyjski

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-P8-152 Język angielski + transkrypcja
GN-P8-152 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P8-152 Język rosyjski + transkrypcja

 

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-152 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GF-R1-152 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GE-R1-152 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R1-152 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R1-152 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi
GW-R1-152 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-R2-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GF-R2-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GF-R4-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R4-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
GN-R5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R5-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-152 Język angielski + odpowiedzi
GN-R7-152 Język niemiecki + odpowiedzi
GR-R7-152 Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GA-R8-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
GN-R8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
GR-R8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi