Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2016

 
 Pliki w formacie 
 
 
 
 
POZIOM PODSTAWOWY
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P1-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
GW-P1-162 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

GA-P2-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P2-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P2-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P2-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P2-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P4-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P4-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P4-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P5-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P5-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-162 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-162 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
 
 
POZIOM ROZSZERZONY
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-162 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R1-162 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GE-R1-162 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-162 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R1-162 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GW-R1-162 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 
GA-R2-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GF-R2-162 Język francuskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R2-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R2-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 
GA-R4-162 Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
GF-R4-162 Język francuskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R4-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-R4-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 
GA-R5-162 Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
GN-R5-162 Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
GR-R5-162 Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 
GA-R7-162 Język angielski + zasady oceniania
GN-R7-162 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-R7-162 Język rosyjski + zasady oceniania
 
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 
GA-R8-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania