Odwołanie konferencji dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Delegatury w Bielsku-Białej,

zaplanowana na 11 marca br. konferencja dla Dyrektorów Szkół Podstawowych w Bielsku-Białej w Auli Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja nie odbędzie się.

Prezentacja dotycząca organizacji przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty zostanie zamieszczona 10 marca po godzinie 15:00 w SIOEO.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zostaną wysłane pocztą na adres szkoły.

Wersja do druku
Skip to content