Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw po sesji styczeń-luty 2020

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY > dla zdających > Terminy i wyniki egzaminów zawodowych. 

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy zostaną przesłane do szkół w terminie późniejszym, po 25 marca br.

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustali dyrektor szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego  – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną. 

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.  (harmonogram)

Wersja do druku
Skip to content