Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w 2020 r.

image_pdf

Egzamin dotyczy zdających, którzy z powodu przypadków losowych lub zdrowotnych, nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym i uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 8 – 17 lipca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych (do pobrania).

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzana w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 (mapa dojazdu do pobrania).

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, najpóźniej pół godziny przed egzaminem (nie później niż o 8:30 lub 13:30.) oraz wydrukowanym i podpisanym Oświadczeniem o stanie zdrowia.

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga:

  • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd… (Załącznik 29_1905 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu […] w roku szkolnym 2019/2020)
  • na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego nie będzie zamieszczonej daty egzaminu
  • za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłat
  • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujące w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu (do pobrania)
  • Oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania)

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Robert Wanic

Skip to content