Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2020 r. – informacja dla zdających

  1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym będzie przeprowadzany  w szkołach, w których zdający przystępowali do egzaminu w terminie głównym w czerwcu br.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad obowiązujących w czerwcu (dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających).
  3. Część pisemna egzaminu odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00.
  4. 30 września br. o godz. 08:00 zostaną udostępnione wyniki egzaminów na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: www.oke.jaworzno.plSerwisy dla zdających → Egzamin maturalny (serwis maturzysty).
  5. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  6. Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.

Wersja do druku
Skip to content