Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców

image_pdf

TEMAT SZKOLENIA

Egzamin maturalny 2020 i 2021

  1. Analiza wyników egzaminu 2020
  2. Analiza zadań, wnioski i rekomendacje
  3. Organizacja egzaminu w roku szkolnym 2020/2021
  4. Dostosowanie warunków i form egzaminu

Zapraszam dyrektorów szkół i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych  przeprowadzających egzamin maturalny[1], przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie online.

19 listopada o godz. 12:00 prezentacja zostanie zamieszczona:

  • dla szkół – w Serwisie dla dyrektorów  
  • dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych – pod adresem:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/egzaminator/obserwatorzym

Kody dostępu do materiałów szkoleniowych zamieszczonych pod ww. adresem zostały podane w pismach w sprawie delegowania przedstawicieli wymienionych instytucji do obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. (pismo z dnia 12.05.2020 r. o sygnaturze OKE.WOA.0111/01/20/IS).

Prezentacja – pod wskazanymi adresami – będzie dostępna od 19 listopada do 4 grudnia br.

Od 19 listopada do 4 grudnia br. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki szkolenia. Pytania proszę kierować za pośrednictwem Serwisu dla dyrektorów.

                                                                                                                 Robert Wanic

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


[1] Zgodnie z §40.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. 2016, poz. 2223 z późn.zm.)  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Skip to content