Informacja o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty – aktualizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. – aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.