Informacja o przekazaniu wyników i świadectw po egzaminach eksternistycznych w sesji zimowej 2021

19 marca 2021 r. zdający egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku otrzymają informację o wynikach egzaminów. Osoby, które zdały już wszystkie egzaminy eksternistyczne, wraz z wynikami otrzymają świadectwo ukończenia szkoły z danego etapu edukacji.

Informacje o wynikach będą przesłane Pocztą Polską – przesyłką poleconą (te ze świadectwem – przesyłką poleconą za potwierdzeniem) na adres zdającego wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminów.

Wersja do druku
Skip to content