Egzamin maturalny – informacja o opłatach

Informujemy, że 8 marca 2021 r. minął termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne.

Wpłaty dokonane po tym terminie będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

Informujemy, że w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tylko na udokumentowany wniosek absolwenta (Załącznik 27), może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

Wersja do druku
Skip to content