Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca ogłoszenia wyników

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji styczeń-luty 2021

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje  jednoliterowe) będą dostępne 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych. Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne
31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl. Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę nie wcześniej niż od 8 kwietnia br. szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć  deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021.

Wersja do druku
Skip to content