Informacja o przekazaniu wyników, świadectw i certyfikatów dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) lub przystąpiły do egzaminu eksternistycznego

  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – Formuła 2012

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje  jednoliterowe) będą dostępne od 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych. Hasło do serwisu dla zdających znajduje się w piśmie informującym o miejscu i terminie egzaminu przesłanym przez OKE w Jaworznie.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres domowy zdającego od 8 kwietnia 2021 r.

Absolwenci KKZ, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021.

  • Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – Formuła 2017 oraz 2019

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne od 31 marca 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl.

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej zdający odbierają w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Absolwenci KKZ, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2021, do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021.

  • Osoby zdające egzamin eksternistyczny

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres domowy zdającego od 8 kwietnia 2021 r.

Wersja do druku
Skip to content