Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2021 r.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu pod warunkiem, że egzamin nie został unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia (Załącznik 7). Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) do dyrektora szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu w terminie głównym w maju br.

Do 10 sierpnia br. zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu w terminie poprawkowym.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Wersja do druku
Skip to content