Podziękowanie za przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo,

składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Szczególne wyrazy uznania kieruję do dyrektorów i nauczycieli  szkół z województwa śląskiego, pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach, do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, a także do funkcjonariuszy służb mundurowych.

Składam również podziękowanie egzaminatorom, którzy sprawdzali i oceniali prace po egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Dziękuję za rzetelne i sprawne wykonanie tak odpowiedzialnej pracy.

Robert Wanic

Dyrektor OKE w Jaworznie

Wersja do druku
Skip to content