Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji czerwiec-lipiec 2021

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.


Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/.
Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.


Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę nie wcześniej niż od 8 września br. Szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.


Uczeń/absolwent szkoły, który po raz kolejny przystąpił do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021, zgłasza się po odbiór świadectwa/certyfikatu do szkoły, w której składał deklarację przystąpienia
do egzaminu.


Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń-luty 2022 do 15 września 2021 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Wersja do druku
Skip to content