Przekazanie wyników egzaminu eksternistycznego z kształcenia ogólnego z jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

Wyniki egzaminu eksternistycznego z kształcenia ogólnego oraz świadectwa ukończenia szkoły (z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych) będą przesłane 19 listopada 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą lub w przypadku świadectw przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres zdającego wskazany we wniosku o dopuszczenie do zdawania egzaminów eksternistycznych.

Wersja do druku
Skip to content