Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych – aktualizacja 22.11.2021

Aktualizacja 22.11 Uprzejmie informuję, że prezentacja z Konferencji dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców została zamieszczona w serwisie dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na problemy techniczne na platformie MS Teams Konferencja dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców zostanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną nagrana i zamieszczona w serwisie dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych do 22 listopada br.  

TEMATYKA KONFERENCJI:

  1. Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r.
  2. Organizacja egzaminu maturalnego w 2022 r.
  3. Zgłaszanie zdających do egzaminu maturalnego.
  4. Egzamin maturalny w „Formule 2023”.
  5. Szkolenia dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów.

Od 22 do 30 listopada br. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki konferencji. Pytania proszę kierować za pośrednictwem Serwisu dla dyrektorów.

Robert Wanic
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


[i] Zgodnie z §40.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. z  2016 r. poz.2223) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w  którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Wersja do druku
Skip to content