Technik ekonomista oraz technik rachunkowości, zmiany w przepisach podatkowych w 2021 oraz 2022 roku.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytania od szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości, w kontekście niedawnych zmian przepisów podatkowych, CKE przekazuje następujące informacje:

na egzaminie zawodowym – Formuła 2019 – przeprowadzanym w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista (kwalifikacje EKA.04 i EKA.05) i technik rachunkowości (kwalifikacje EKA.05 i EKA.07)

oraz

na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 i Formuła 2017 – przeprowadzanym w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista (kwalifikacje A.35 i A.36, AU.35 i AU.36) i technik rachunkowości (kwalifikacje A.36 i A.65, AU.36 i AU.65)

w sesji Zima 2022 (styczeń-luty 2022) będą zastosowane zadania egzaminacyjne uwzględniające przepisy prawa m.in. podatkowego i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązujące w 2021 r.

Natomiast w sesji Lato 2022 (czerwiec-lipiec 2022) będą zastosowane zadania egzaminacyjne uwzględniające przepisy prawa m.in. podatkowego i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 2022 r.

Z poważaniem,

Zespół Wydziału Egzaminów Zawodowych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wersja do druku
Skip to content