Informacja o przekazaniu zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą przekazywane w wyznaczonej szkole – ośrodku redystrybucji w terminie i miejscu wskazanym w komunikacie zamieszczonym w Serwisie dla dyrektorów oraz w SIOEO.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nie będą przesyłane do szkół za pośrednictwem poczty.

Wersja do druku
Skip to content