Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji Lato 2023

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2023 r.
od godz. 10:00
na stronie https://oke.jaworzno.pl  w zakładce:

SERWISY -> Dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Dane do logowania do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od dyrektora szkoły, w której składali deklaracje.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę w ustalonym przez siebie  terminie. Szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji Lato 2023, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw/certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po świadectwa/certyfikaty do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Lato 2023 do 15 września 2023 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję Zima 2024.

Wersja do druku
Skip to content